KAMERUNSKÁ   OVCE   A   NAŠE   MALÉ   HOSPODÁŘSTVÍ Překladač:    https://translate.google.cz/
20140409_všechny na pastvě - kopie.jpg
20141020_084620 - kopie (3).jpg
20150830_080557-018 - kopie - kopie.jpg

Kamerunské ovce a jejich chov

Prosím, kontaktujte mě na telefon, pokud nedostanete odpověď na e-mail do dvou dnů. Stalo se, že jsem odepisovala na e-mail, ale vždy se mě to z uvedené e-mailové adresy vrátilo jako nedoručitelné. Můžete mít plnou schránku nebo něco v počítači nastavené, co brání v přijetí e-mailu. Na e-maily odpovídám vždy, nejdéle do dvou dnů a velice by mě mrzelo, že se k Vám odpověď nedostane. Děkuji za pochopení
Mnoho lidí se ptá, jestli musí mít hlášené hospodářství a ovce označené ušními známkami, když je chtějí jen přes léto na spásání a na podzim porazit. Ano, musí mít i v tomto případě hlášené hospodářství. Po různých dotazech, jsem pro Vás ze zákona vytáhla základ pro drobné chovatele ( nikoliv velkochovy ) a pouze pro českou republiku, v pořadí, jak by jste měli postupovat: ( odkazy si prosím zkopírujte a vložte do vyhledávače, odkazy nejdou rozkliknout přímo ).
                           
Množí se různé dotazy a tak je tato rubrika rozdělana takto - nejdříve jsou zákony a teprve níž najdete jak ustájit, čím krmit, jak se postarat o jehňata a podobně.

1) ZDARMA : musíte zaregistrovat hospodářství na : českomoravská společnost chovatelů, a.s., 252 09 Hradišťsko 123.
jejich webové stránky jsou 
http://www.cmsch.cz/ a další odkaz http://www.schok.cz/clanek/centralni-evidence-hospodarskych-zvirat-oznacovani
Teprve po přidělení čísla hospodářství si můžete dovézt označené ušními známkami ovečky  ( třeba i jen na spásání ) a ze zákona nesmíte mít jen jednu, považuje se to za týrání, ovce je stádové zvíře, proto nesmí být jen jedna, takže nejlépe 2 - 3 ovečky. K tomu si pamatujte, že pokud budete množit, musíte mít berana s POP, jinak Vám mohou dát vysokou pokutu, množení beranem bez POP je nezákonné.  Odkaz na zákon přikládám: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-slechteni-plemenitbe-a-evidenci-hospodarskych-zvirat-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-plemenarsky-zakon/uplne/#cast1
Také jsem v jedné diskuzi četla, že veterinář říkal paní, že do 3 ovcí nemusí nic hlásit, není to pravda, jak jsem psala výš, je nový zákon a jeho neznalost nikoho neomlouvá.

2) ZDARMA: musíte zajít na " agenturu pro zemědělství a venkov " do 15 dnů od přidělení čísla hospodářství, kde zaevidujete objekt ve kterém ovce budou. 
Přikládám kopii emailu (odpověď na můj dotaz) s odkazem, kam se můžete obrátit a kde Vám řeknou sídlo agentury ve Vašem okolí.

Dobrý den, předem se moc omlouvám za opožděnou odpověď. Váš dotaz přišel v době mé nepřítomnosti a v množství e-mailů jsem ho nezaregistrovala.

 K Vašim otázkám: 
1) 
 Chovatel stále musí být zaregistrovat dříve, než začnete zvířata chovat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (ČMSCH) jakožto osobou pověřenou vedením ústřední evidence, která přidělí pro nahlášené hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky a to do 5 dnů po obdržení registračního lístku. 

       2)Na zaslané registrační číslo Vašeho hospodářství (tzn. místa, kde budete ovce chovat) si přihlásíte Vaše zvířata dle zaslaných pokynů pro chovatele ovcí a koz, nebo dle porady regionálního pracovníka, jehož telefonní číslo najdete na stránkách http://www.cmsch.cz/cz/ Nutnost zavedení evidence objektů (do 15 dnů) určených pro chov hospodářských zvířat vyplývá ze zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., §3o, odst. 1.
Příslušná pracoviště MZe byla předána Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, místně příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dřívější AZV),  tam by Vám měly ochotně sdělí, co vše je třeba k zákresu mít. Na webové adrese https://www.szif.cz/cs/ro najdete seznam regionálních pracovišť. 
Povinnost registrovat svá hospodářství s chovem hospodářských zvířat  se vztahuje na všechny chovatele bez rozlišení, zda se jedná či nejedná o komerční využití.

 

3) Ovečky musí mít vždy ušní známky když kupujete. Ale stane se, že některý chovatel je neoznačí a nenahlásí a pak to musíte udělat za něj.
Objednáte si známky na CMSCH - PLATÍ  SE, popřípadě i kleště pokud je nemáte, ovce označíte a odešlete na Čmsch formulář   " Doplnění do ústřední evidence " ZDARMA
a následně si ovečku přihlásíte na formulář " Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění "   ZDARMA

4) A teď se dostáváme k různým hlášení: máme za sebou registraci hospodářství, hlášení na agentuře pro zemědělství a venkov ( hlášení jsou ZDARMA ), převoz ovcí domů a popřípadě i jejich označení známkami.
OZNAČOVÁNÍ :
    a) zvíře na chov bude mít obě ušní známky, 
    b) zvíře na porážku bude mít jen jednu ušní známku která musí být objednaná pouze jako jedna, nikdy nesmí být z páru určené pro chov a takové zvíře musí být poraženo nejdéle do 12 měsíců od narození v případě, že zůstává na hospodářství kde se narodilo. Při prodeji na porážku pak čtěte v bodu 4 HLÁŠENÍ písmeno d)- tam je to trochu jinak.
HLÁŠENÍ:
    a) narozené jehně se hlásí nejdéle do 6 měsíců od narození a do 7 dní od označení známkami - formulář " Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění " pod kódem č.21 beránek a č.22 jehnička. Příklad: jehně se narodí 1.1. a pokud bude zůstávat u Vás, pak si je můžete označit až k 1.6. a nahlásit. V případě, že budete jehnět ale dávat na jiné hospodářství třeba 1.4. ( to mu bude 3 měsíce ), označíte je známkami 1.4. a nejdéle do 7 dní, to je 7.4. nahlásíte na formulář " Hlášení o narození..." s datumem narození a současně nahlásíte na tentýž formulář, přesun na jiné hospodářství.

    b) jehňata musí jít z hospodářství kde se narodila vždy už označená ušními známkami 
    c) přemístění zvířete se hlásí nejdéle do 7 dní od přemístění - formulář " Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění " pod kódem č.70 když přemísťujete na jiné hospodářství a pod č. 30 když si přivezete z jiného hospodářství.

    d) pokud někdo kupuje zvíře na porážku, musí zvíře porazit do 7 dnů od převzetí. Přetáhneli dobu pak už je povinnen zvíře hlásit do chovu na svoje číslo hospodářství. Nelze tak prodat zvíře s jednou ušní známkou ( na porážku ) s tím, že kupující na jaře koupí a na podzim porazí nebo se rozhodne, že si zvíře nechá do chovu. Hlášení o zvířeti na porážku pak podáváte na formulář " Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství "
    e) v případě že si sami porazíte, pak hlášení podáváte na formulář " Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění " pod kódem č.63
Zákonem stanovené rozměry na ustájení, krmelce a další, najdete na konci tohoto článku.

Proč jsme vybrali Kamerunské ovce:
Důvod: a) její maso připomíná muflona, není cítit jako klasické skopové a ani není lojové.
            b) je to nenáročné plemeno, to ale neznamená, že nepotřebují Vaši péči, lidé mívají představu, že koupí ovečky,
                dají je na zahradu a tím pro ně veškerá starost končí. Nekončí, naopak začne, musí mít za ně odpovědnost
                jako za jiné zvíře. Pokud mu nezajistí co potřebuje a je dané zákonem, pak se to považuje za týrání zvířat.
            c) jsou přítulné a nám se nejvíc líbily
            d) o stromy se jen opřou a spasou jen kam dosáhnou, koza vyleze na strom a i přeskočí plot
            e) nestříhají se, přelínávají jako pes
            f) porody jsou ve většině případů bezproblémové, jsou to velice dobré mámy a trpělivé
            g) dobře snáší naše klima
            h) pro svoji váhu, je s nimi i snažší manipulace    
   

Co je potřeba udělat před pořízením první ovečky a po pořízení ( dané zákonem ) : hlavně si uvědomit, že pořízení jakéhokoliv zvířete, je závazek a odpovědnost, že zvířata mohou onemocnět stejně jako lidé a je potřeba je také občas léčit, ošetřit například přerostlé paznehty a podobně. Nastudovat zákony o chovu: o tom co musíte a nesmíte, jaké zázemí jim zajistit aby nedošlo k týrání...všechny základní důležité informace najdete na této stránce.
Všeobecně o plemeni:
Ovečky dosahují váhy 25 - 30 kg a výšky 55 - 60 cm, berani 35 - 40 kg a výšky 60 - 70 cm. Zbarvení je přípustné dvojí: srnčí s černými znaky a černá s bílými znaky. Srnčí ovečce se může narodit černé jehně a černé ovci srnčí jehně, neplatí tak, že když je ovce černá, bude mít jen černá jehňata a obráceně. Dnes už ale šlechtitelé šlechtí i více barevné, takže se můžete setkat i se strakatými, jen je potřeba rozlišit strakaté pravé kamerunky od kříženců, kteří se jen jako kamerunky tváří. Pravá kamerunka má vždy černé břicho a vnitřní stranu nohou. Pohlavní dospělosti dosahují  kolem 5 měsíce ale na připuštění je to brzo. Ovečky připouštějte nejdříve v 10 měsících. Bahnice rodí přibližně po 150 dnech březosti jehňata 1,5 - 2,5 kg. Prvničky po většinu jedno jehně a dál většinou dvojčata. Pokud ovečky nebudete překrmovat, pak porody jsou opravdu bez problému, v případě, že budou překrmovány, pak mají velká jehňata a může dojít ke komplikacím. A obráceně, kdy zase budou mít málo  nebo nekvalitní potravu, pak mohou potratit, jehňata se mohou narodit mrtvá nebo se narodí slabí jedinci a pokud přežijí, budou do chovu nevhodná ať do užitkového a už vůbec ne do chovného. Po porodu jdou znovu do březosti po 2 měsících. Rodí 2 x ročně, my ale připouštíme jen 1x po létě, jsou pak v dobré kondici a jehňata se rodí bez problémů. Nestříhají se, mění srst jako např. pes. Kopýtka bývají bez problému za předpokladu: ovečky chodí volně na pastvu a nejsou jen v salaši, není dlouho podmáčená zem, půda je pevná a místy tvrdá, sláma v salaši je udržovaná a není mokrá. V opačném případě jim přerostou kopýtka a musí se občas ořezat nebo při dlouhodobém podmáčení půdy hrozí, že jim můžou začít hnít kopýtka.

Před porodem a porod:
ovečce se začne zvětšovat vemínko ( u prvniček bývá menší ) přibližně 7 - 14 dní před porodem.
Před samotným porodem, začne být nervózní, polehává, hrabe, víc kálí a začne se stranit ostatních. 
Později se ji začne otevírat děložní krček a probíhají kontrakce. To trvá od 1 - 8 hodin.
Pak začne jehně vypuzovat a tam se už objevují plodové obaly. Toto trvá přibližně od 0,5 - 2 hodin. Pokud by jehně po této době nevyšlo, ihned volejte veterináře !!! 
Když jehně vyjde, nastává doba, kdy odchází plodové obaly a ty by měly odejít během 1 - 3 hodin. V případě, že neodejdou, ihned volat veterináře !!! 

Ošetření po porodu:
Ovečka ( bahnice ) se postará sama ale kdyby měla problém, pak jehně očistíte od blány rukou, očistíte i nozdry a tlamičku od plodové vody tak, že jehně chytneme za zadní nohy hlavičkou dolů na několik málo vteřin. Pokud jehně nereaguje, je možné mu polít zátylek ledovou vodou, pro podporu dýchání je dobré vyvolat dráždění v nozdrách - například drážděním slámou než se jehně nadechne,
pokud ani pak jehně nereaguje, pak je potřeba podložit hlavičku rukou tak, aby dlaň zakryla jednu nozdru a do druhé se vdechne trochu vzduchu až se hrudník zvedne (nevdechujeme celý obsah svých plic, ale jen do nadzvednutí hrudníku), nutná je také kontrola srdeční činnosti. Řádně jehně osušíme suchou a čistou utěrkou a promasírujeme celé jeho tělo a přiložíme bahnici ke struku, který jsme umyli vlažnou a čistou vodou a zkusíme průchodnost struku odstříknutím.
Pupečníky se běžně nepodvazují, jen se desinfikují a do 12 hodin zopakovat. Desinfikovat ponorem. Desinfekci koupíte v lékárně nebo u veterináře. Při silném krvácení, vytlačit zbylou krev od břicha ven a podvázat desinfikovaným tkalounem. 
Po tomto ošetření oddělíme bahnici s jehnětem od stáda do oddělené kóje ( choul ) 2 x 1,5 m na minimálně 2 - 3 dny, můžete nechat i déle, čím déle, tím lépe. Kóji udržujeme v čistotě. Tam ji dáváme i krmení, liz a vodu - v zimě 17 - 20°C teplou. Nádobu s vodou umístěte tak, aby se jehně nemohlo utopit.
Je vhodné podat jehňátku selen ( dá veterinář )

Odmítnutí jehněte nebo úhyn matky: ( je vhodné si před prvním porodem nakoupit pro jistotu mlezivo, láhev s dudlíkem, sušené ovčí mléko, Probicol-L ), kdyby nastaly komplikace, je pak těžké sehnat na rychlo mlezivo a mléko.
Může se stát, že bahnice při porodu dvou jehňat, na první zapomene a pak je nutné ji je přiložit aby je přijala. V opačném případě, musíte první 1-2 dny po 3 - 4 hodinách, odstřikávat mlezivo a dávat ihned ještě teplé jehněti z láhve ( můžete použít kojeneckou láhev s dudlíkem, nebo koupíte v hospodářských potřebách ). Je velice nutné aby jehně mlezivo dostalo, zprůchodní se mu střeva a dostane imunitní látky, bez mleziva uhyne. Můžete podat i Probicol-L, obsahuje částečně mlezivo a velkou dávku vitamínů. Pokud je jehně bez matky, dát mu hned Probicol-L a sehnat mlezivo od kozy nebo v kravíně, dnes se dá i na internetu sehnat sušené mlezivo ovčí. V případě, že máte mlezivo zamražené z předešlých porodů, ohřejete ve vodní lázni, neohřívejte ale na víc jak 45°C, při vyšší teplotě se imunoglobulin ničí a mlezivo tak nesplní svoji funkci. Po dvou dnech se bahnici mlezivo mění na mléko a tak i my budeme krmit mlékem buď kozím, kravským  ( musí se ředit podle tučnosti mléka, proto je lepší si zajistit sušené ovčí mléko, i to se dá dnes sehnat na internetu ) a to následně u kozího nebo kravského: ( sušené ovčí podle návodu )
Počet krmení by měl optimálně být: ( v noci nekrmíte )
1 až 3 den po narození  /  každé 3 - 4 hodiny / počet krmení 5
4 až 7 den po narození  /  každé 4 hodiny / počet krmení 4
8 až 21 den po narození /  každých 6 hodin / počet krmení 3
22 až 28 den po narození / každých 8 hodin / počet krmení 2
od 29 dne do odstavu / počet krmení 1
Několik dní před odstaven se snižuje dávka a jehně se napájí jen 1x denně přibližně do 35 dne po narození.
V případě, že si počet krmení budete chtít upravit, pak se zvyšujícím počtem se snižuje množství.  Například: jehně 3,5kg  : 4 dávkami x 200ml = 800ml za den nebo 6 dávek x 130ml = 780ml
Množství krmiva orientačně:
Mlezivo 60 ml na kilo živé hmotnosti na den
Například: jehně váží 2 kg x 60ml = 120ml na den : 5 ( počet krmení ) = to je 24 ml jedna dávka 
                   jehně váží 2 kg x 60ml = 120ml na den : 4 ( počet krmení ) = to je 30 ml jedna dávka


Mléko v případě, že jehně nepije od matky nebo při jejím úhynu: 20% živé hmotnosti jehněte
Například: jehně váží 5 kg, tedy 5000gr : 100 x 20 = 1000ml na den : 5 ( počet krmení ) = 200ml na jedno krmení 

Mléko v případě že jehňata sají mléko, ale mléko nestačí ( poznáte na váhových přírůstcích které by měly být 100 - 150gr denně, maximálně 230gr ), přidávejte 10% živé hmotnosti jehněte. Počítá se stejně jako předešlý příklad.


Jestliže bahnice mléko má ale nechce jehně nakrmit, zkoušejte ji je přikládat vždy při krmení tak dlouho, dokud je nepřijme. Zkontrolujte ale nejdřív struk a vemínko, jestli má mléko nebo jestli nemá zánět ve vemínku, v případě, že by ji teklo sražené mléko, pak má zánět a je nutné jej léčit a jehně krmit z lahve jiným mlékem.
Pokud budou dvojčata a jedno z nich nechce krmit, oddělte je obě mimo bahnici na chvilku do jiné kóje, to které odmítá potřete hlavičku a tělíčko pachem druhého jehněte a můžete mu potřít i tlamičku mlékem od bahnice, pak bahnici nejdříve vraťte to které odmítá a pak tam dejte i to druhé. Ne vždy se podaří, musíte tak počítat s krmením z lahve i dál. Některá bahnice je prostě taková.
Pokud má bahnice jen jedno jehně, struk ze kterého jehně nepije, neodstříkáváme ale přikládáme jehně i ke druhému struku.
Náhradní mléčná výživa:
Sunar - ředit jako u dětí a přidat Glukopur, nebo obstarat kompletní mléčnou krmnou směs pro jehňata jako např.: Jehněsan, MilkOvis a dodržet uvedené dávkování od výrobce.
Laktace trvá 100 - 250 dní.

Všeobecně o jehňatech:
Jehňata ve dvou týdnech začínají brát seno a oštipují trávu.
Pohlavně dospívají jehničky i beránci v 4 - 6 měsících ale pro zařazení do plemenitby to je brzy. Doporučuje se v 10 - 11 měsících a hmotnosti 25 kg. Pak získáte hodnotná jehňata a matka bude ve svém chovu celé roky.
Pokud budete chtít berana kastrovat, zákrok má provést vždy jen veterinář ! Někteří to řeší bez veterináře a nebudu tady popisovat jak, abych nedala někomu návod, nesmí se to dělat, je to trestné, je to týrání zvířat !!! My berany nekastrujeme, porážíme do 6 měsíců, ale poráželi jsem i starého berana ve věku 3 let a mohu s jistotou říct, že maso není vůbec cítit, je třeba ho ale porazit v době, kdy ovce nejsou v říji a nemlátí s ním hormony. Mluvím o kamerunském beranovi, nevím jak maso nevykastrovaných beranů chutná u jiných plemen.


Krmení a péče:                                        
 1) slámu na podestýlku použijte ovesnou nebo pšeničnou - pšeničná lépe saje a ovesnou můžete dát nejen pod ovečky ale můžete přidat i do krmelce mezi seno
 2) seno na krmení - na 4 ovce 4-5 velkých balíků, podle krmelce ( při větších mezerách v krmelci víc vytahají na zem, nesmí mít ale zase moc malé mezery, minimum je 8 cm ). Seno nesmí být plesnivé, shnilé nebo zapařené. Seno kupujte kratší, drobnější. K senu mají celoročně přístup v krmelci a musí ho mít dostatek. Nejradši mají velký krmelec, kam se můžou zavrtat, je to vidět na některých našich fotografiích, kde pak vznikají hluboké díry.
 3) oves ( můžete použít i mačkaný nebo ječmen ) my dáváme celý oves a to: při hojnosti pastvy  ráno s vitamíny 50  - 100 gr pro 1 ovečku a v zimě, kdy je pastvy nedostatek: ráno s vitamíny 100 - 150 gr a večer bez vitamínů 100 gr. My jsme to udělali tak: zvážila jsem do kyblíčku jednu dávku a udělala rysku a podle toho pak už jen nabíráte a nemusíte pokaždé vážit. Nepřekrmit, jinak hrozí úhyn. Náš veterinář nám jednou řekl: " jestli chcete ovečky zabít, tak jim dejte víc ovsa ".
Jiné to je, když jsou březí nebo kojí, tam zvědněte dávku na 150 gr ráno při dostatku pastvy a v zimě na 100-150gr ráno a večer také 100-150gr. Jinak při nedostatku krmení začnou brát z plodu a buď potratí nebo se jehňata narodí mrtvá. Březím ovečkám a v zimě přilepšujte např.: krmnou řepou, mrkví, my dáváme každé ovečce 1 jablíčko nakrájené na malé kostky ráno a jedno večer protože mrkev ani řepu nám nechtějí, chce to vyzkoušet co Vám vezmou., respektive, na co je naučíte, ale, pokud to jeden den nevezmou, druhý den to vyhoďte a dejte jim zase čerstvé.

Tuto část jsem doplnila: protože - co člověk, to jiný názor. Někdo nedává oves při hojnosti pastvy vůbec, někdo dává 300 gr ob den. My jsme v začátcích ( nebyly tehdy informace ) dávali 300 - 400 gr na ovci  a den v létě jedenkrát a v zimě dvakrát, měli jsme málo trávy na pastvě, když jsme začínali, muselo se vše rozhrnout a byl podzim, z jara se tak nestačila tráva rozrůst a bylo ji málo. Při těchto vysokých dávkách jsme tehdy z neznalosti, zůstali i v roce následujícím, kdy už bylo trávy dostatek a do doby, než začala mít jedna ovečka zdravotní problémy. Na internetu v různých diskusích říkal každý něco jiného, obrátila jsem se proto na dlouholeté chovatele a i na odborníky a odpověď zněla: 50 - 200 gr na ovci s tím, že 200 gr by mělo být maximum. I to se nám zdál být velký rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší gramáží a tak jsme zvolili střední cestu a ta se nám osvědčila nejvíc ( bod 3 nadpis oves ). Vždy se dívejte na to, jak kvalitní pastvu mají ( ne vše co je zelené, ovečky spasou ) a podle toho snižujte nebo zvyšujte dávky. Dnes víme že, každý má pastvinu jinak kvalitní a i proto je tolik názorů.
Jakoukoliv změnu ve stravě je potřeba dělat opatrně a pomalu, hlavně u zvyšování dávek ovsa nebo při podávání okopanin. My podáváme oves celý, nedrtíme. Rady, kdy se přihodí nějaká zdravotní komplikace, najdete v rubrice : "První pomoc" ale veterinář je samozřejmě na prvním místě, je lepší mu zavolat hned, než aby bylo pozdě.
Také nezapomeňte při dávkování léků na to, že kamerunská ovce dostává pro svoji menší váhu, poloviční dávky narozdíl od ovce masné. Veterináři řekněte, že jde o ovce Kamerunské.
 4) brovice a smrk - mají k dispozici větve borovice nebo smrku na okus, silice obsažené v těchto dřevinách, jim dělají dobře na zažívání ( i zde se názory různí ale v zimě jim je dávejte určitě ), my je zavěšujeme na ovocné stromy po celý rok, ze země nám ovečky nic nevezmou - co spadne na zem, toho si už nevšimnou. Milují i bodláčí zavadlé nebo oschlé jako je ostropestřec mariánský apd., i ty jim upravují trávení. Také mají rády větve z listnatých stromů a keřů i s listy. Když prořezáváme jabloně, dostanou ovečky větve na okus
 5) zajistit solný liz a i minerální liz - potřebují hlavně selen kterého je u nás nedostatek. U nás mají liz se selenem speciálně pro ovce a k tomu mají přístup i k lizu kamennému. Je třeba jim zajistit oba, jak minerální tak i kamenný ( bílý). Ovce nesmí mít jiný minerální liz, než ten pro ovce, jiné minerální lizy mohou obsahovat měď, kterou ovce nesmějí.
 6) zajistit čistou vodu - my nemáme trvalý přívod vody a tak doléváme, koupili jsme umělohmotný box na 20 litrů, ráno ho vždy umyjeme a dáme čistou vodu. V zimě dáváme vlažnou. V létě kontrolujte, víc pijí, pokud nemáte automatickou napaječku. Jestli ale máte trvalý přívod vody a automatickou napaječku, pak jen kontrolujte aby to fungovalo. 
 7) nedáváme jim zásadně nic z ruky a hlavně ne beranovi a ani nehlaďte berana po hlavě ( na mazlení máte ovečky ), jestli dáte beranovi něco z ruky, budete hladit po hlavě nebo ho třeba jen hladit a mazlit se s ním,  začne vyžadovat trkáním a nakonec na Vás bude útočit a věřte, že od berana to dost bolí, takže Vás časem donutí k uvažování o jeho utracení. Nejlepší je, si berana vůbec nevšímat a dělat, že tam není, jen ho vždy po očku zkontrolujte, jestli je v pořádku a nepotřebuje ošetřit. Většinou zaútočí na volném prostranství, začne couvat, skloní hlavu, rozběhne se a nabere Vás, ve většině případů, když jste k němu zády ale může zaútočit i čelně. Nejčastěji začíná kolem roku života a stupňuje se to. Nenechte se tedy v mladším věku berana mýlit tím, že máte hodného berana a nepolevujte ve své nevšímavosti. I když toto dodržíte, může to zkusit.
 8)
jablka, pečivo a další pamlsky - Hodně lidí dává jako pamlsek sušený chléb - nesmějí to ! I když jim to někdo dá a nemá problém, může nastat. Každý odborník Vás před tím bude varovat, takže je to jen na Vás, zda budete věřit odborníkům nebo laikům. Pěkně je to posané v článku, který mám jako odkaz uvedený v rubrice " První pomoc ". Můžete podat v malém množství mrkev, krmnou řepu. Milují i švestky a píše se, že hlavně napadené Šárkou.
 9) beran - naše zkušenost - buď si berana půjčíte na zabřeznutí oveček nebo si ho koupíte. Jestli budete mít vlastního berana do chovu ( tedy na několik let ) a nemůžete ho oddělit jako my od stáda ( ze dvou důvodů: máte malou pastvu nebo by byl sám ), pak je dobré si předem domluvit, než ovečky začnou rodit, jeho převoz na jiné hospodářství hned, jak některá ovečka porodí první jehně. Když nám porodila první ovečka, nastal problém. První dva dny byla v oddělené kóji a třetí den jsme ji s jehnětem pustili na dopoledne mezi stádo. Beran ji začal okamžitě nahánět, chtěl ji obskočit a jehně jak běhalo za mámou, mezi nima lítalo až jsme měli strach že ji ušlapou. Tak jsme je zase zavřeli, jenže beran nedal pokoj a nějak se mu podařilo otevřít vrátka od kóje a začalo to znovu. Měli jsme štěstí, vzala si ho paní od které máme všechny 3 ovečky. Momentálně byla bez berana a chtěla aby její ovečky zabřezly a beran není s jejíma ovečkama příbuzný. Druhý den jsme ho už vezli a byli jsme  spokejení všichni. Beran, že může v klidu honit ovce, paní že má půjčeného dobrého berana, naše ovečka mohla v klidu vodit malou a my že je klid ve stádě. 
10)  odčervování - nejlépe uděláte, když sesbíráte čerstvý trus od několika ovcí a necháte udělat koprologické vyšetření. Podle výsledků, pak může veterinář dát lék, bude-li to nutné. Neodčervujte bezhlavě a pořád stejným léčivem, paraziti jsou tak časem imunní na podaný lék. Pokud budete podávat lék, pak musíte celému stádu naráz. 
dále jsou kokcidie - 
to jsou bakterie ( objeví se v koprologickém vyšetření ) a tam odčervení nepomůže, na to je jiný lék. Prevence je čistota podestýlky, nádoby na pití, nezávadná voda a asanace pastviny a salaše. A protože byly dohady, kdy se smí lék podávat, oslovila jsem lékařku, která se na toto téma specializuje. Její odpověď zněla: do 5 týdnů věku se vyvíjí všechny žaludky a teprve po vyvinutí všech žaludků ( 5 týdnů věku jehněte ) se může lék na kokcidie podat, to znamená od 5 týdnů věku dál i dospělým ovcím. 
pak jsou klostridie, odborně - enterotoxémie - ty se dostávají do těla přes ránu, může to být malé poranění třeba jen rozškrábání nebo po píchnutí hmyzem. Má to velice rychlý nástup a úhyn uvádí do 8 hodin. Prakticky jdete večer k ovcím a ráno už máte úhyn. Léčit se to nedá právě pro velice rychlý průběh. Jediné opatření je očkování, je to ale složitější popsat, proto jak očkovat, se dočtete v článku, na který mám odkaz v rubrice " První pomoc ".
 11) 
salaš - je nutnost, mají se kde schovat při povětrnostních podmínkách, na noc a při porodech můžete bahnice s jehňaty oddělit od stáda do kójí na dva až tři dny pro jejich odpočinek a vzájemné seznámení. Přes léto mají salaš trvale otevřenou, v zimě mají přes vchod silnou látku aby jim tam tolik netáhlo, dveřmi zavíráme salaš až jak se blíží termíny porodů. Nechceme aby jehňata odnesla liška nebo aby máma porodila na mráz nebo déšť, pokud by rodila v noci a my o porodu nevěděli, přes den si je ohlídáme. Když jehňata odrostou přibližně do jednoho měsíce, zůstává znovu otevřená i přes noc.
12) hlasitý projev ovcí - békání - když porodila první bahnice, začala békat, mysleli jsme, že má hlad. Nemá ( pokud se o ni staráte jak jsem popsala v krmení bod č. 3 ), to je jen kvůli jehňátku.
Někteří lidé se mě také ptají, co dělat, když jim ovce pořád békají: nedovolte, aby je někdo krmil přes plot a kdykoliv jdou okolo. Naučte je na pravidelnou hodinu krmení, pokud toto dodržíte, budou sticha dokud nepřijde jejich hodina krmení a když za nimi půjdete mimo hodiny krmení, nedávejte jim žádné pamlsky. Velice rychle si na to zvyknou a pak se stává, že kdykoliv jde někdo okolo, myslí si, že něco dostanou a pak pořád békají. Další případ békání je, když jsou hladové a žíznivé - prostě když se hospodář špatně stará, to pak také vyžadují békáním ale tyto případy nejsou naštěstí zas tak časté.
13)
ploty - venkovní ploty jsme udělali 2m vysoké z klasického pletiva silnějšího drátu. Chodí kolem hodně lidí s dětma a pejskama a nechtěli jsme nic podcenit. Ostatní ploty kolem zahrádky a vnitřní předělovací jsou z pletiva pro ovce a 1,5 m výšky. Pokud budete mít pastvu někde mimo, pak pletivo pro ovce 1,5 m plně dostačuje. Můžete také zvolit elektrický ohradník ale zvolte pro ovce - dává větší sílu, jinak Vám beran projde. Někdo také dělá ohrady z dřevěných kulatin. Při stavbě plotů hlavně zvažte možnost napadení ovcí toulavými psy ( přeskočení, podhrabání ), projití ovcí přes ohradu a jejich zatoulání a podobně, záleží v jakém místě budou ovce umístěné.

Následují tabulky: minimální doporučené požadavky na ustájení ovcí
                             rozměry technologický prvků jako např.: jesle, žlaby a podobně
                             výpočet kolik ovcí můžete mít na pastvině

Přejeme Vám hodně chovatelských úspěchů a budete - li potřebovat radu, pak nám dotaz napište tady do návštěvní knihy nebo na e-mail.

  
 

Odborné termíny                                                                                                           Linie beranů

Bahnění - je ovčácký název pro porod                                                                          Čert                                          Jehně je mládě ovce do 4 měsíců                                                                                  Hezoun

Jarka - jehnička ve věku 6 -12 měsíců                                                                           Sas

Ročka - jehnička do věku 12 - 18 měsíců                                                                       Ramses

Jehnička - samice ovce ve věku 12 -18 měsíců (neměla ještě mládě)                           Hektor

Oklamka - je jehnice, která byla předčasně zapuštěna                                                   Mefisto
Bahnice - je samice ovce která již porodila                                                                      Zeus

Roček - beránek do věku 12 - 18 měsíců                                                                        Galileo

Beran  - pohlavně a tělesně vyspělý samec

Skopec - kastrovaný beran

CCF30062014_00000.jpg
                                   Minimální  doporučené požadavky na ustájení pro ovce 
Doporučená  minimální  plocha  pro  ovce  v m2  na  kus
1 bahnice  - 1,2 m2 
1 bahnice a 1 jehně do odstavu - 1,5 m2 
1 bahnice a 2 jehňata do odstavu - 2,0 m2 
1 jehně do odstavu - 0,25 m2 
1 jehně ve výkrmu do 25 kg - 0,4 m2 
1 jehně do 1 roku - 0,8 m2 
1 beran - individuální kotec - 4,0 m2 
1 beran - skupinový kotec - 3,0 m2 
1 kus v pastevním přístřešku - 0,8 m2 

Přístřešek by měl být ze tří stran krytý, lépe mít i čtvrtou stranu krytou třeba se závěsem pro vchod nebo dveřmi. Pokud budete plánovat v budoucnu i jehňata, je dobré v přístřešku počítat i s místem na chouly.

 
 
                                        Rozměry technologických prvků v chovu ovcí
Technický prvek                                                 Rozměr v mm        Jehně do 6. měs.      Ročky a ovce      Beran
jesle - výška                                                          maximálně           700                                 700                   1100
jesle - šířka                                                           maximálně            700                                 900                     900
vzdálenost příček jeslí                                        minimálně               80                                   80                       80
délka žlabu na zvíře                                            minimálně             150                                 350                     500
šířka žlabu včetně požlabnice                           minimálně             400                                 550                     550
hloubka žlabu                                                      maximálně             150                                 250                     250
výška hrany žlabu - ze stáje                              maximálně             250                                  500                     500
výška hrany žlabu - z chodby                            maximálně             550                                  550                     550
výška žlabové zábrany nad krmnou hranou  maximálně              150                                 300                     300
výška horní hrany napáječky                            maximálně              250                                 500                     500
počet zvířat na napáječku                                 maximálně                30                                   30                        10
výška hrazení kotce                                            maximálně              800                              1000                    1500
mezery mezi tyčemi hrazení kotce - vodorovné tyče od podlahy maximálně  70 - 100 - 100 - 150 -200 a dále po 250
výška hrazení výběhu  minimálně  900 se třemi liniemi
 
                                          KOLIK LZE PÁST ZVÍŘAT NA VAŠEM POZEMKU

Pastva je jedním z nejpřirozenějších způsobu obstarávání  potravy u býložravců a přežvýkavců. Z ekonomického pohledu je pastva prvkem, který pozitivně ovlivňuje nejen ekonomiku chovu, ale i zdraví, produkci a reprodukci. Zvířata, která jsou odchovávána na pastvině jsou otužilejší, pevné konstituce apod. Zejména je vhodná pro mladé kategorie zvířat - odchov.

V procesu organizace pastvy vyvstává pro chovatele řada otázek. Např. kolik zvířat mohu na dané pastvině chovat? jaké způsoby pastvy existují? Jak pečovat o pastvinu a pasená zvířata? Na některé z těchto otázek se pokusí odpovědět následující příspěvek.

Pro stanovení optimálního počtu zvířat na ha pastviny musí chovatel znát: výnos píce z ha pastviny. Výnose se vypočítá takto. Chovatel by si měl obstarat rám 1 m  x 1 m, který položí min. na 5 místech na pastvině, píci vyžne srpem a tento výnos zváží. Výsledky se poté zprůměrují na m 2 a vypočte se hektarový výnos. Pro další výpočty je nutné vědět, kolik obrůstů lze v dané lokalitě dosáhnout.

PŘÍKLAD VÝPOČTU I.

Při plánování chovu ovcí či koz by měl chovatel znát tyto údaje:

  • orientační spotřebu zelené píce zvířetem (např. ovce 6 až 10 kg dle plemene)
  • úrodnost pastviny (výše popsané vysečení - nesekáme až u země, ale necháme cca 2 - 3 cm strniště),
  • využití pastviny zvířaty (přirozené pastviny do 60 %, udržované pastviny obhospodařované 70 až 80 %, založené nové pastviny - směs trav a jetelovin, až 90 %), u jehňat je koverze pícnin vyšší než u ovcí cca o 8 až 15 %

výpočet:

několikrát v průběhu pastevní sezony je nutné uskutečnit kontrolní vyžínání (zjištění výnosu píce z hektaru pozemku). Zde je potřeba myslet na to, že jiný je výnos v květnu, červnu, červenci a září, kde je již patrný výrazný pokles nejen výnosu, ale také kvality. Nejkvalitnější jsou porosty do začátku květu (v této době taky by mělo být uskutečněno jejich posečení a usušení na seno případně zpracování na jetelotravní nebo travní senáž).

  • výnos zjištěný pokosem a přepočtený - 10 tun na hektar,
  • využití pastviny na 60 %,
  • spotřeba píce na ovci 7 kg za den,
  • délka pastvy - 5 dní

pak zatížení se vypočítá:

1) ZP = (10 000 kg píce na ha x 60 %) x 100 = 6 000

2) ZP = 6 000 / (7 kg na ovci a den  x 5 dní doby pobytu na pastvě ) = 171 ovcí lze pást po dobu 5 dní na této pastvině

 

PŘÍKLAD VÝPOČTU II.

Rozdělení pastvin:  pastviny s výnosem píce nad 40tun/ha - velmi intenzívní
                                                                       od 20 do 40tun/ha - středně intenzivní
                                                                       pod 20tun/ha - méně intenzivní
Příklad: chovatel na 5 místech svého pozemku vysečením pastevního porostu - píce zjistil tyto hodnoty: 1) 0,67 kg, 2) 0,51 kg, 3) 0,61 kg, 4) 0,56 kg, 5) 0,58 kg. Průměrný výnos z 1 m 2 tedy dosáhnul - 0,586 kg na m 2 - při přepočtu na ha jde o výnos 5860 kg píce. Při 4 obrůstech pastevního porostu do roka jde o výnos z pastviny 23 440 kg = 23,44 t/ha - JDE O PASTVINU STŘEDNĚ INTENZIVNÍ. Pokud má chovatel k dispozici 5 000 m 2 = 0,5 ha, pak roční produkce zelené píce na jeho pozemku dosahuje 11,72 t/0,5 ha.

Dalším mezikrokem při výpočtu zatížení pastviny je stanovení optimálního zatížení pastviny. Tuto vypočítáme následovně.

Chovatel si určí počet zvířat na pastvinu, např. 5 ovcí, které mají průměrnou hmotnost 58 kg. Tedy celková hmotnost stáda = 5 x 58 kg = 290 kg. Tato celková hmotnost se přepočítá na DJ (dobytčí jednotky = 1 DJ = 500 kg ž. hm. bez ohledu na druh zvířete). Tedy 290 kg / 500 kg = 0,58 DJ.

0,58 DJ / 0,5 ha pastviny, kterou má chovatel k dispozici = 1,16 DJ/ha . Tuto hodnotu porovnáme s HODNOTOU PRO STŘEDNĚ INTENZIVNÍ PASTVINU. výsledkem tohoto výpočtu je, že osazení pastviny je nízké (tento výsedek, ale také můžeme přijmout, pokud na části pastviny paseme a část porostu pokosíme a usušíme seno).

V případě korekce - chovatel zvýší počet ovcí na 10, tj. při hmotnosti 58 kg = 580 kg celkové ž.hm. 580 kg / 500 kg/DJ = 1,16 DJ / 0,5 ha = 2,32 DJ/ha. Podle tabulky níže a hodnoty pro středně intenzivní pastvinu je  osazení pastviny - přiměřené.

Tabulka - úroveň zatížení pastviny podle počtu DJ na ha

 

 

 pastviny  

  OSAZENÍ

 MÉNĚ INTENZIVNÍ

 STŘEDNĚ INTENZIVNÍ

 VYSOCE INTENZIVNÍ

  velmi vysoké

 2,8 a více

 3,4 a více

4,0 a více

 vysoké

 2,1 - 2,7

 2,7 - 3,3

 3,3 - 3,9

 přiměřené

 1,4 - 2,0

 2,0 - 2,6

 2,6 - 3,2

 nízké

 do 1,4

 do 2,0

 do 2,6

Dotazy na e-mail vyřídíme co nejrychleji
20150830_080557-018 - kopie - kopie.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one